Anläggningsuppdrag

Våga vattentorn

Våga vattentorn

Ett nytt vattentorn är under uppförande på Bastekullen, mellan Varbergs stadskärna och E6:an. Tornet kommer att dominera landskapsbilden kring Varberg och säkra den framtida vattendistributionen i staden.

Läs mer
Himmerfjärdsverket

Himmerfjärdsverket

Himmerfjärdsverket är ett större avloppsreningsverk som ligger vid Himmerfjärden söder om Stockholm. I samband med en omfattande ombyggnation har ELU bistått projektet med samtliga konstruktionsarbeten.

Läs mer
Lilla Lidingöbron

Lilla Lidingöbron

ELU har på uppdrag av Implenia Sverige AB konstruerat och upprättat arbetshandlingar för Lilla Lidingöbron inom ramen för en totalentreprenad. Byggherre är Lidingö stad.

Läs mer
Liljeholmskajen

Liljeholmskajen

Liljeholmskajen är ca 550 m lång bakåtförankrad spontkaj. Den gamla kajen är utbyggd i etapper. Första delen är byggd runt 1935 och sista etappen i mitten på 60-talet.

Läs mer
Nya Slussen

Nya Slussen

Vi står inför en historisk händelse som inträffar med 80 till 100 års mellanrum. Nu är det dags igen. Slussen i Stockholm ska byggas om och många blickar riktas på den konsultgrupp som ska projektera de viktiga bygghandlingarna.

Läs mer