Alla medarbetare på ELU ska aktivt arbeta med omtanke om både människor och miljö. Genom fokus på ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande i vårt projekteringsarbete bidrar vi till ett samhällsbyggande med långsiktigt hållbara lösningar.