Höjd, djup och spännvidd

ELU har sedan 1968 en ledande position som projektör inom bygg-, anläggnings­- och vattenbyggnadssektorn samt inom det geotekniska området. Med kontor i Stockholm, Göte­borg och Malmö, drygt 200 medarbetare och mycket stor erfarenhet av både svenska och internationella projekt står vi väl rustade för att lösa dina utmaningar.