Hoppa till innehåll

Konstruktionslösningar med fokus på kvalitet och tillförlitlighet

Specialister med engagemang för människor och miljöer

ELUs ingenjörer finns tillgängliga för dig som
värdesätter en konstruktionslösning och kundupplevelse av högsta
kvalitet. Vi vill vara marknadens mest tillförlitliga samverkanspartner vid
tekniskt komplicerade projekt, och vi förstår vikten av att du som kund känner dig trygg under hela projektets gång – oavsett din bakgrund.
Med ELU kan du tänka stort – och känna dig trygg.

Byggnadskonstruktion

ELU är en ledande aktör inom byggnadskonstruktion och erbjuder skräddarsydda lösningar för en mängd olika byggprojekt. Med lång erfarenhet och expertis inom området strävar vi efter att skapa hållbara och innovativa konstruktioner för kommersiella, offentliga och bostadsändamål. Från hotell och kontor till industriella anläggningar och kulturhistoriska byggnader, levererar vi högkvalitativa tjänster som uppfyller de högsta standarderna och behoven hos våra kunder.

ELUs tjänster inom byggnadskonstruktion

Bro- och anläggningskonstruktion

Inom bro- och anläggningskonstruktion är ELU en pålitlig partner för att leverera effektiva lösningar för olika infrastrukturprojekt. Vi specialiserar oss på dimensionering och konstruktion av fasta och öppningsbara broar, tunnlar, VA-anläggningar, stödkonstruktioner, och andra anläggningar som är avgörande för samhällets funktion och utveckling. Vår expertis sträcker sig från förstudier och projektering till genomförande och underhåll, vilket säkerställer att våra kunder får högkvalitativa resultat som uppfyller deras krav och förväntningar.

ELUs tjänster inom bro- och anläggningskonstruktion

Geoteknik

Inom geoteknik erbjuder ELU en omfattande utbud av tjänster för att hantera markrelaterade utmaningar i olika byggprojekt. Vår expertis omfattar geotekniska utredningar, grundläggning, fältundersökningar och stötvågsmätningar för att säkerställa stabil och hållbar grundläggning. Genom avancerad analys och noggrann planering strävar vi efter att minimera risker och förbättra effektiviteten för våra kunders projekt.

ELUs tjänster inom geoteknik

Marina konstruktioner

Inom marina konstruktioner levererar ELU innovativa och beständiga lösningar för projekt som involverar hamn- och kajanläggningar, vattenreglering, miljöskydd och marininfrastruktur. Vår expertis sträcker sig från dimensionering och konstruktion av kajer och bryggor till vattenkraftverk och erosionsskydd. Med fokus på tekniskt avancerade metoder strävar vi efter att skapa säkra och effektiva lösningar som möter våra kunders behov och förväntningar.

ELUs tjänster inom marina konstruktioner

Har du frågor eller funderingar?

Har du ett problem du behöver hjälp med, eller kanske en idé som du vill förverkliga? Välkommen att kontakta ELU så hjälper vi dig att omvandla dina visioner till konstruktiva lösningar.

Kontakta oss