Den bästa platsen för din framtida karriär

ELU är en arbetsplats att utvecklas och trivas på. Oavsett om du är nyexad eller har större rutin inom ditt arbetsområde. ELUs medarbetare kännetecknas av hög utbildnings- och kunskapsnivå och ett kontinuerligt utvecklingsprogram bidrar till medarbetarnas starka engagemang.