Därför utvecklade vi leveransplattformen.

För att lyckas med digitaliseringen inom byggbranschen behöver vi fokusera på människan bakom. Attityder och tankesätt är lika viktigt som mjuk- och hårdvara. Samarbeten mellan människor lika viktigt som utbytesformat. För att komma dit behöver människor hitta sin nytta av modellen, vilket kräver modellfokus och strukturerade modeller.