Trafikplats Häggvik

Trafikplats Häggvik utgör E4 Uppsalavägens anslutningen till Förbifart Stockholm som skall knyta ihop södra och norra Stockholm, samt möjliggöra att i tunnel passera Stockholm i stället för som nu, på Essingeleden. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel.

Skriv ut