Hoppa till innehåll

Över 50 år av ingenjörskonst

Vår stolta historia

ELUs rötter finns i tre modiga väg- och vatteningenjörer med viljan att göra något eget, på sitt eget sätt. Det visade sig bli en framgång som de inte kunde förutspå 1968, i lägenheten på Odengatan med ett antal begagnade räknesnurror, ritbord och nyvässade pennor.

Hus och hem belånades och satsades i företaget som något år senare kom att heta ELU. E från Håkan Ehnström, som ansvarade för bro- och anläggningsavdelningen i Stockholm, L från Einar Lundén, som ansvarade för hus- och industriavdelningen i Stockholm och U från Mats Uppenberg, som ledde ett avdelningskontor i Gävle. Med i gruppen fanns även den unge civilingenjören Lars-Olov Karlberg, med kompetens inom brokonstruktion, databeräkningar och hus- och industribyggnation.

Tillsammans utgick de från vikten av att kunna tillverka det man konstruerar – det som idag kallas byggvänliga lösningar. Genom ett tidigt samarbete med entreprenörerna utvecklade man unika färdigheter inom produktionsanpassad konstruktion och gjorde sig ett namn inom bland annat arbetsritningar till formställningar.

Växte snabbt trots nedåtgående bransch
Konstruktörerna var inte rädda för lera under fötterna och fanns på plats i byggroparna från början. I den andan anställdes snabbt ett tiotal personer och efter sex år öppnade Per-Olof Johansson ett kontor i Göteborg. Tack vare friska idéer och förmågan att pressa priserna hade ELU stor framgång i en nedåtgående bransch.

Framtidens konstruktörer
Vägbron över Ryssgraven i Kungsängen och den banbrytande Taktschiebe-bron över Dalälven var några av de tidiga projekt ELU genomförde, med mycket lyckade resultat. Genom en fortsatt satsning på produktionsanpassad konstruktion och att tidigt ta hjälp av datorer vid beräkningar och som ritverktyg har ELU behållit och stärkt sin position på marknaden.

Idag är ELU ett företag med många prestigefyllda projekt bakom och framför sig, både inom Sveriges gränser och internationellt. Nyfikenheten och viljan att skapa något nytt finns kvar, hos alla anställda.

En värdegrund som består

ELU har rötter i en lång tradition av ingenjörskonst. Sedan vårt grundande har vi strävat efter att leverera högkvalitativa lösningar som överträffar kundernas förväntningar.

Trots förändringar i teknologi och marknad förblir våra kärnvärderingar oförändrade. Samverkan, engagemang, kompetens och tillförlitlighet genomsyrar allt vi gör och är lika relevanta idag som vid vår start för över ett halvt sekel sedan.

Vision och värderingar