Hoppa till innehåll

Tjänster – Geoteknik

ELUs erbjudande inom geoteknik

ELU erbjuder pålitlig expertis inom geoteknik för att säkerställa stabila och hållbara byggprojekt. Med omfattande erfarenhet inom geokonstruktioner, grundläggning, och geotekniska utredningar tar vi oss an de mest komplexa utmaningarna i mark- och grundförhållanden. Oavsett om du planerar en ny byggnad, en infrastrukturinvestering eller en specialkonstruktion, kan du känna dig trygg med att ELU levererar säkerhet och kvalitet i varje steg av processen.

Lösningar för hela byggprocessen

  • Våra uppdrag omfattar hela byggprocessen – från geotekniska undersökningar, tidiga utredningar och anbudsförslag till uppföljning och aktiv design under byggskedet.

Egen fältverksamhet

  • ELUs fältverksamhet utför alla typer av geotekniska undersökningar och installationer av mätsystem för övervakning.

Geotekniker med spetskompetens

  • ELU har en särställning inom bland annat projektering av komplicerade sponter, stödmurar, pålgrundläggningar och jordförstärkningar.

Verktyg i teknikens framkant

  • Våra geokonstruktörer är erfarna i att projektera alla typer av geokonstruktioner i 3D och att utföra dimensionering med numeriska metoder. Vi har även omfattande erfarenhet av BIM-projektering.

Med fötterna på jorden

ELU är en av Sveriges ledande aktörer inom geoteknik. Vår kompetens sträcker sig över hela området, inklusive projektering av sponter, stödmurar, pålgrundläggning och jordförstärkning. Vi erbjuder helhetslösningar från tidiga utredningar till aktiv design under byggskedet. Vi är också experter på arbetsplatsgeoteknik och har omfattande erfarenhet av grundförstärkning av äldre byggnader. ELU är din pålitliga partner för alla typer av byggprojekt.

Utredningar och projektering

Geotekniska utredningar och analys: ELU utför omfattande geotekniska utredningar och utveckling av projekteringslösningar för att säkerställa stabilitet och hållbarhet för byggnadsverk. Detta inkluderar analyser av markförhållanden, stabilitetsberäkningar och design av grundläggningar och stödkonstruktioner.

Fältgeoteknik

Geotekniska fältundersökningar: ELUs fältgeotekniker genomför fältundersökningar för att samla in data om markförhållanden, inklusive provtagning, borrning och olika testmetoder för att bedöma jord- och bergmaterials egenskaper.

Grundläggningar och geokonstruktioner

Pålar och grundplattor: Design av pålar och grundplattor för olika typer av byggnadsverk, inklusive höga byggnader, broar, och andra tunga strukturer.

Stödkonstruktioner: Design och konstruktion av grundläggningar samt stödkonstruktioner.

Grundförstärkningar: Implementering av tekniker och metoder för att förstärka befintliga grundläggningar och förbättra deras bärförmåga.

Specialister inom komplex geoteknik

Expertis inom djupa schakter

ELU är ledande inom djupa schakter och hanterar komplexa geologiska förhållanden. Vi använder avancerade metoder för borrade sponter och schaktning med noggranna riskkontroller. Tekniker som jetgrouting och ridåinjektering säkerställer tätning och stabilitet. Vår erfarenhet av geokonstruktioner och avancerade beräkningsmetoder möjliggör skräddarsydda lösningar. Genom nära samarbete med beställare och entreprenörer säkerställer vi de bästa lösningarna för ditt projekt.

Grundförstärkningar i fokus

ELUs geoteknikavdelningar har stor erfarenhet av grundförstärkningar från många framstående projekt. Vi utför noggranna bedömningar av befintliga grundläggningar vid ombyggnationer och sättningar, och vår expertis inom pålgrundläggningar gör att vi kan hantera även komplexa och svåråtkomliga förhållanden. Vi projekterar effektiva grundförstärkningar vid behov, vilket är kostnadseffektivt och minskar koldioxidutsläppen, till fördel för både människor och miljö.

Kontaktpersoner

Geoteknik

Almut Werner
Stockholm

almut.werner@elu.se
+46 8-5800 92 44

Sebastian Addensten
Samordnare Fältgeoteknik

sebastian.addensten@elu.se
+46 8-5800 91 44

Simon Håkansson
Göteborg

simon.hakansson@elu.se
+46 31-339 32 02