Hoppa till innehåll

Himmerfjärdsverket

Himmerfjärdsverket är ett större avloppsreningsverk som ligger vid Himmerfjärden söder om Stockholm. I samband med en omfattande ombyggnation har ELU bistått projektet med samtliga konstruktionsarbeten.

Himmerfjärdsverket ägs av det kommunala bolaget Syvab, och ELU har arbetat åt Veidekke som i sin tur upphandlats av Syvab. Projektet har genomförts i en utökad samverkansform mellan alla inblandade parter.

Ombyggnationen har inneburit att reningsverket försetts med en ny reningsteknik i form av en så kallad MBR-anläggning (Membran Bioreaktor). Denna anläggning är uppbyggd av en stor mängd betongkonstruktioner i form av en nedre del bestående av 14 bassänger, vattenförande kanal och teknikutrymmen och med en övre del med driftsutrymmen och lokaler. Anläggningen är grundlagd på en omfattande pålgrundläggning och har en arkitektoniskt utformad överbyggnad i form av takkonstruktioner av limträbalkar.

ELU har ansvarat för samtliga konstruktionsarbeten för anläggningsdelar, byggdelar, grundläggning samt temporära konstruktioner. Projekteringsarbetet har utförts med en stor del 3D-modellbaserad redovisning. För uppdraget användes både Revit och Tekla Structures. Projekteringen genomfördes under perioden maj 2020 – juni 2022. Den nya anläggningen planeras att tas i drift 2026.

Illustration huvudbild: Veidekke

Fakta

Byggherre:
Syvab
Entreprenör:
Veidekke