Hoppa till innehåll

Tjänster – Byggnadskonstruktion

ELUs erbjudande inom byggnadskonstruktion

ELU erbjuder heltäckande tjänster inom planering, projektering och byggledning för alla typer av byggnader, såväl ny- och ombyggnad – från bostäder och kontor till sjukhus och industriella anläggningar. Vårt team av erfarna ingenjörer och specialister arbetar nära dig för att leverera utmärkta resultat, alltid med fokus på kvalitet och effektivitet. ELU hjälper dig att förverkliga dina visioner med hållbara och innovativa lösningar.

Planering och rådgivning

 • Rådgivning i tidiga skeden
 • Programstöd

Projektering och design

 • Systemhandlingsskede
 • Förfrågningsunderlag
 • Bygghandlingar

Produktionsstöd

 • Produktionsstöd
 • Huvudkonstruktör

Specialisttjänster

 • Skyddsrumssakkunnig
 • Diplomerad träkonstruktör
 • BAS-P
 • Reparationer

Miljö och drift i tankarna

ELUs projekt inom byggnadskonstruktion karaktäriseras ofta av stor komplexitet och en uttalad miljöprofil. Det är en självklarhet för oss att ta hänsyn till byggnadens hela livslängd och inkludera både miljöansvar och driftkostnad i beräkningen. Vi strävar efter att minimera miljöpåverkan genom att ta hänsyn till hållbara material och energieffektiva lösningar, samtidigt som vi optimerar byggnadens funktion och kostnadseffektivitet. På så sätt skapar vi hållbara och ekonomiskt fördelaktiga lösningar för våra kunder.

Från köpcentrum till kulturhistoriska byggnader

Byggnadskonstruktion är ett område som kräver stor erfarenhet av både projektering och utförande. ELUs konstruktörer har lång erfarenhet av att arbeta med en stor bredd av byggnadsprojekt, och vi har en sammanvägd kompetens som ger oss värdefulla fördelar i våra projekt. Oavsett om det gäller bostäder, kommersiella byggnader, industribyggnader eller offentliga anläggningar, kan ELU erbjuda dig en skräddarsydd lösning. Vi tar hänsyn till alla aspekter av byggprocessen för att säkerställa att ditt projekt möter de högsta standarderna.

Kommersiella och offentliga byggnader

På ELU har vi omfattande erfarenhet av att konstruera kommersiella och offentliga byggnader som hotell, kontor, skolor, sjukhus, köpcentrum och förvaltningsbyggnader. Därtill utvecklar vi mässhallar och idrottsanläggningar (inklusive simhallar). En konstruktionslösning från ELU sätter både människan och miljön i fokus, och tar alltid hänsyn till funktionalitet och säkerhet.

Specialbyggnader och infrastruktur

ELU erbjuder expertis inom konstruktion och utveckling av specialbyggnader och infrastruktur. Vi hanterar transportanläggningar som tunnelbaneanläggningar och depåer för väg- och spårbunden trafik, samt utveckling av parkeringshus och underjordiska garage. ELUs byggnadskonstruktörer har bred erfarenhet av att konstruera moderna, specialanpassade polishus, fängelser och rättspsykiatriska anläggningar. Vi är också specialiserade på restaurering och ombyggnad av kulturhistoriskt betydelsefulla byggnader, kyrkor och riksarkiv.

Boendemiljöer

Inom boendemiljöer arbetar ELU med design och konstruktion av flerfamiljshus, samt med renovering och ombyggnad av befintliga byggnader för nya ändamål. Vi strävar efter att skapa boendemiljöer som är både funktionella och estetiskt tilltalande, med fokus på hållbarhet och boendekvalitet.

Industriella och tekniska anläggningar

ELU har bred erfarenhet av att konstruera industriella och tekniska byggnader. Vi hanterar konstruktion av industribyggnader, produktionsanläggningar, lager- och logistikbyggnader, samt utveckling av parkeringshus och underjordiska garage. Våra projekt inkluderar även konstruktion av avloppsreningsverk och dagvattenanläggningar, där vi säkerställer effektiva och hållbara lösningar för vattenhantering.

Kontaktpersoner

Byggnadskonstruktion

Johan Karlsson
Stockholm

johan.karlsson@elu.se
+46 8-5800 91 11

Karl-Johan Olsson
Göteborg och Malmö

karl-johan.olsson@elu.se
+46 31-339 32 42