Hoppa till innehåll

Platinan

Våren 2022 stod Platinan klar och är nu en samlingsplats med 60.000 kvm hotell, kontor och eventytor. Den unika byggnaden är en del av stadens vision om den nya Älvstaden och ligger precis intill brofästet av den nya Hisingsbron.

ELU har varit med i projektet från förstudie till bygghandling och har varit projektets huvudkonstruktörer. De tekniska utmaningarna har bland annat varit byggnadens form vilken har lett till komplexa beräkningar för att klara av de dynamiska lasterna. Även grundläggningen har fört med sig stora utmaningar för att minimera ojämna sättningar samt omgivningspåverkan.

Fakta

Arkitekt:
Erik Giudice Architects