Hoppa till innehåll

Tjänster – Bro- och anläggningskonstruktion

ELUs erbjudande inom bro- och anläggningskonstruktion

På ELU har vi lång erfarenhet och omfattande kompetens inom bro- och anläggningskonstruktion. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för en mängd olika projekt, från konstruktion av broar och tunnlar till specialanläggningar som vattentorn och akvedukter. Vår expertis sträcker sig över både nybyggnation och ombyggnation av befintliga konstruktioner, alltid med fokus på hållbarhet, säkerhet och effektivitet. Oavsett projektets komplexitet kan du lita på att ELU levererar högkvalitativa och pålitliga resultat, anpassade efter dina specifika behov.

Projektering och planering

 • Förstudier
 • Projektering
 • Förfrågningsunderlag
 • Bygghandlingar

Inspektioner och utredningar

 • Inspektioner
 • Tillståndsbedömningar
 • Utredningar och yttranden
 • Bärighetsutredningar och bärighetsberäkningar

Rådgivning och strategi

 • Strategisk rådgivning
 • Upphandlingsstrategi och stöd

Kostnad och kalkyl

 • Kostnadsbedömningar
 • Kostnadskalkyler

Byggbarhet i fokus

ELUs långa erfarenhet och nära samarbete med entreprenörer, leverantörer och byggherrar har medfört att vi utvecklat en djup förståelse för vikten av att skapa byggvänliga lösningar. Genom att ha detta i åtanke under hela vårt projekterings- och konstruktionsarbete strävar vi alltid efter att underlätta för entreprenören under byggtiden. Våra konstruktionslösningar är noggrant utformade för att möjliggöra för entreprenören att fokusera på rätt saker och utföra sitt arbete på det mest effektiva sättet. Vi är dedikerade till att skapa en smidig och lönsam byggprocess för alla inblandade parter.

Från klaffbroar till sänkbrunnar

Bro- och anläggningskonstruktion är ett teknikområde som kräver omfattande erfarenhet inom både projektering och utförande. ELU har över 50 års erfarenhet av att arbeta med en stor variation av bro- och anläggningsprojekt, vilket ger oss en unik kompetens och fördelar i våra uppdrag. Oavsett vad ditt projekt gäller kan ELU bidra till att omvandla dina visioner till konstruktiva lösningar.

Broar och tunnlar

På ELU har vi stor erfarenhet av att konstruera olika typer av broar och tunnlar. Vi arbetar med broar i betong, spännarmerad betong, stål, trä och FRP (fiberförstärkta polymerer). Vi hanterar även öppningsbara broar, såsom klaffbroar, lyftbroar och lyftsvängbroar, samt konstruktion av tunnlar och tråg för olika infrastrukturanläggningar.

Specialanläggningar

ELUs konstruktörer har bred kunskap om att designa och konstruera specialanläggningar. Vi konstruerar bland annat vattentorn, akvedukter, fundament för vindkraftverk, VA-anläggningar och reningsverk. Vi har även expertis inom konstruktion av sänkbrunnar för grundläggning och byggnadsarbeten under mark.

Reparationer och underhåll

ELUs erfarenhet av att utveckla lösningar för reparationer av broar och infrastrukturanläggningar sträcker sig över ett halvt sekel bak i tiden. Vi utför noggranna utredningar och tar fram skräddarsydda reparationslösningar för befintliga strukturer, vilket säkerställer hållbarhet och långsiktig funktion.

Stödkonstruktioner

ELU designar och konstruerar stödkonstruktioner som säkerställer stabilitet och säkerhet i olika projekt. Vi utvecklar även temporära konstruktioner för att stödja bygg- och infrastrukturprojekt under olika byggfaser, vilket möjliggör ett smidigt och effektivt genomförande.

Kontakta oss

Bro- och anläggningskonstruktion

Jonas Loberg
Stockholm

jonas.loberg@elu.se
+46 8-5800 29 95

Mathias Uhlán
Göteborg

mathias.uhlan@elu.se
+46 31-339 32 08

Rikard Winnersund
Malmö

rikard.winnersund@elu.se
+46 40-644 31 22