Hoppa till innehåll

Lilla Lidingöbron

ELU har på uppdrag av Implenia Sverige AB konstruerat och upprättat arbetshandlingar för Lilla Lidingöbron inom ramen för en totalentreprenad. Byggherre är Lidingö stad.

ELUs uppdrag har inkluderat framtagandet av arbetshandlingar för de permanenta brokonstruktionerna inkl. spår och belysning, temporär bro och provisorier, sponter samt geotekniska undersökningar och bedömningar. ELU har i detta uppdrag använt Tyréns som underkonsult för spårprojektering och Black ljusdesign för projektering av el och belysning. Brons gestaltning har haft stor betydelse under arbetets gång.

Lilla Lidingöbron är en ny förbindelse mellan Stockholm och Lidingö som ersätter en befintlig bro för spår- och gcm-trafik. Den nya bron utförs för dubbelspår och en bred bana för gcm-trafik. Brolängden är 745 m. Bron har konstruerats som en förspänd betonglådbalk med balkhöjder mellan 2,5 och 3,5 m och huvudspännvidder på 71 m. Bron grundläggs med grova stålrörspålar. Utbyggnadsförfarandet genomförs med en så kallad MSS-form (Movable Scaffolding System).

Omslagsbild: Lasse Olsson

Fakta

Entreprenör:
Implenia
Arkitekt:
Knight Architects
Beställare :
Lidingö Stad