Hoppa till innehåll

Tjänster – Marina konstruktioner

ELUs erbjudande inom marina konstruktioner

ELU är ledande inom marina konstruktioner, där vår specialistkompetens sträcker sig från hamnar och bryggor till komplexa slussar och avbördningsanläggningar. Vi erbjuder helhetslösningar för både nybyggnation och underhåll av marina konstruktioner, med fokus på beständighet och kreativitet. Våra specialister säkerställer att varje uppdrag lever upp till de högsta kraven på säkerhet, funktion och beständighet, oavsett om det gäller kajer, fiskvägar, gruvvattendammar eller kustskydd.

Våra projekt

Planering och projektgenomförande

 • Förstudier
 • Projektering
 • Byggledning

Rådgivning och strategi

 • Yttranden
 • Rådgivning och strategi
 • Tekniskt underlag vid ansökningar för tillstånd av vattenverksamhet

Inspektion, utredning och bedömning

 • Inspektioner
 • Utredningar
 • Tillståndsbedömningar

Kostnads- och upphandlingsstöd

 • Kostnadsbedömningar och kalkyl
 • Upphandlingsstrategi och stöd
 • Förfrågningsunderlag

Specialister till din tjänst

På ELU strävar vi alltid efter att våra kunder ska känna sig trygga under hela projektets gång – oavsett förkunskaper inom konstruktion och de tekniska utmaningar som marina miljöer kan innebära. Vi kompromissar aldrig med kvalitet eller säkerhet, och vår omfattande erfarenhet inom marina konstruktioner gör oss till en tillförlitlig partner som engagerar oss i våra kunders utmaningar och mål. Med ELU vid din sida är ditt projekt i säkra händer från start till mål.

Från färjelägen till fiskvägar

Vattenbyggnad är ett område som kräver stor erfarenhet av både projektering och utförande. ELUs konstruktörer har lång erfarenhet av att arbeta med en stor bredd av marina objekt, och vi har en sammanvägd kompetens som ger oss värdefulla fördelar i våra projekt. Oavsett vilken typ av vattenbyggnad ditt projekt rör så kan ELU erbjuda dig en skräddarsydd lösning.

Hamn- och kajanläggningar

ELU har omfattande erfarenhet av dimensionering och konstruktion av olika hamn- och kajanläggningar. Vi arbetar med kajer för kommersiella hamnarm industrihamnar samt hamnar för fritidsbåtar, och projekterar och bygger både flytande och fasta bryggor för olika ändamål. Vi ansvarar också för konstruktion och underhåll av färjelägen, vilket säkerställer smidig och effektiv färjetrafik.

Vattenreglering och energianläggningar

Inom vattenreglering och energianläggningar erbjuder ELU tjänster för konstruktion och underhåll av slussar, som är viktiga för sjöfart och vattenreglering. Vi designar och konstruerar avbördningsanläggningar och högvattenskydd. Vårt arbete omfattar även projektering av vattenkraftverk, inklusive dammar, samt konstruktion av fundament och strukturer för vindkraftverk till havs.

Miljöskydd och ekosystem

ELU är engagerade i att utveckla lösningar för miljöskydd och ekosystemhälsa. Vi utvecklar fiskvägar för att främja fiskvandring och ekosystemhälsa, och konstruerar erosionsskydd och kustskyddslösningar för att skydda kustområden och förebygga erosion. Vi utvecklar även strandskoningar och strandfodringar för att stärka kustlinjer, dimensionerar och projekterar vågbrytare för att skydda hamnar och kustområden, samt erbjuder lösningar för muddring för att säkerställa farleder och underhålla hamninlopp.

Specialkonstruktioner och infrastruktur

ELU arbetar även med specialkonstruktioner och infrastruktur inom marina miljöer. Vi konstruerar och restaurerar fyrar som fungerar som viktiga navigationshjälpmedel, och hanterar konstruktion och underhåll av gruvvattendammar för effektiv gruvvattenhantering.

Kontaktpersoner

Marina konstruktioner

Dan Svensson
Stockholm

dan.svensson@elu.se
+46 8-5800 91 30

Daniel Rönnebjerg
Göteborg

daniel.ronnebjerg@elu.se
+46 31-350 32 75

Emelie Björnevid
Malmö

emelie.bjornevid@elu.se
+46 40-644 91 06