Hoppa till innehåll

Galeonen

Som en del av ett omfattande stadsutvecklingsprojekt i Malmö stad bidrar ELU Marin i tidigt skede med utredningar av kustskydd, skyddsportar och höjda kajnivåer.

Malmö stad avser att i framtiden genomföra ett stort stadsutvecklingsprojekt som främst omfattar den norra delen av Västra hamnen, Galeonen, men även Mellersta hamnen och Norra hamnen. Inom området planeras dessutom en eventuell station för Öresundsmetron. För att hantera förväntade framtida havsnivåhöjningar och skydda både befintliga och nya områden utreds frågan om att anlägga ett kustskydd som en del av projektet. Kustskyddet syftar till att minska exponeringen mot havet och höga havsvattennivåer. Skyddet inkluderar utredning av skyddsvallar i randområdena mot havet. ELU Marin samarbetar med White arkitekter och bidrar med tekniskt och konstruktionsmässigt stöd i de tidiga utredningarna kring kustskydd, skyddsportar, vallar och andra åtgärder. Projektet Gallionen präglas av en stark fokus på miljö och en levande kust. Det innefattar återställande av havsmiljöer och grunda havsbottnar, vilket skapar biodiversifierade havsmiljöer och i förlängningen förbättrar vattenkvaliteten.

Fakta

Arkitekt:
White
Beställare:
Malmö