Hoppa till innehåll

Teknikutveckling på ELU

Teknikutveckling på ELU

Kärnan i ELUs framgångar ligger i vår djuplodade satsning på teknikutveckling. Den tekniska förnyelsen är snabb och för att ligga i framkant krävs kontinuerlig utveckling. Det innebär att vi alltid utforskar nya metoder, processer, material och möjligheter.

Organisation för samverkan

På ELU bedriver vi en hållbar och inkluderande teknikutveckling som skapar engagemang hos våra medarbetare. ELUs TU-organisation arbetar med att planera och samordna teknikutvecklingsarbetet som bedrivs inom våra verksamhetsområden, teknikforum samt löpande TU-projekt, men även inom branschen i stort. All erhållen kompetens och innovationer delas alltid med samtliga medarbetare efter principen Ett ELU.

Ett halvt sekel av kompromisslös kvalitet

Med över femtio år i branschen har ELU blivit en ledande aktör på den svenska marknaden för konstruktion inom bygg, anläggning, geoteknik och vattenbyggnad. Redan från start var ELU tidiga med produktionsanpassad konstruktion och man utvecklade egna datahjälpmedel för beräkningar och redovisning. Detta har bidragit till att vi idag är positionerade som marknadens mest tillförlitliga samverkanspartner vid tekniskt komplicerade projekt. 

Över 250 genomförda TU-projekt

Sedan 2014 har vi haft fler än 200 projekt där Eluiter arbetat med TU-projekt, teknikforum och branschsamarbeten.

Läroverk och högre utbildning

Vi har nära samarbeten med universitet och högskolor. Därtill finansierar vi industridoktorander.

Utveckling och lärande

Våra medarbetare deltar årligen på diverse branschdagar, branschseminarier, kurser och studiebesök.

Kunskapsdelning

Alla Eluiter inkluderas i TU-arbetet i form av utbildning och kunskapsdelning av erhållna lärdomar.

Aktuellt inom teknikutveckling

Teknik i centrum nyckeln till ELUs spetskompetens

Genom stora satsningar på teknikutveckling strävar ELU efter att ständigt utveckla vårt erbjudande om högkvalitativa lösningar för våra kunder.

Intervju om ELUs teknikutveckling

Medvind för automatiserad vindkraftsprojektering

Genom att kombinera teknisk expertis med innovativ automatisering skapar ELU effektiva och hållbara vindkraftsfundament som bidrar till en grönare framtid.

Case – Automatiserad vindkraftsprojektering

Vill du veta mer?

Kontakta Christoffer Svedholm, TU-ansvarig på ELU.

Kontakta oss