Hoppa till innehåll

Teknikutveckling på ELU

Med över femtio år i branschen har ELU blivit en ledande aktör på den svenska marknaden för konstruktion inom bygg, anläggning, geoteknik och vattenbyggnad. En av framgångsfaktorerna har varit att satsa på teknikutveckling. ELU var tidiga med produktionsanpassad konstruktion och att utveckla sina egna datahjälpmedel för beräkningar och redovisning, något som varit avgörande för att bibehålla konkurrenskraften och leverera handlingar med hög kvalitet.

Företagets teknikarbete samordnas med hjälp av en teknikorganisation. Gruppen består av en ansvarig och representanter från avdelningarna. Själva arbetet utförs sedan av alla konstruktörer. Idag har vi pågående projekt med fokus på att höja kvalitén, effektivisera arbetet och prova nya tekniska lösningar. Ett konkret exempel är byggavdelningen i Göteborg som nyligen avslutat ett teknikutvecklingsprojekt (TU-projekt) där man utfört en klimatkalkyl av Haga resecentrum. Utredningen visade att det var möjligt att minska koldioxidutsläppen med 57 % genom att arbeta med kravställning, stom- och materialval, samt optimering.

Våra TU-projekt, stora som små, höjer vår kvalitet och effektivitet samtidigt som de banar väg för hållbara lösningar till våra kunder.

Christoffer Svedholm, Teknikansvarig för ELU

Ett ytterligare exempel är det pågående projektet inom anläggningsavdelningen, där vi fokuserar på att automatisera dimensioneringsprocessen för sänkbrunnar. Genom att utgå från specifika parametrar skapas en FEM-modell som ligger till grund för armeringsutformning och grundläggning. Båda dessa projekt har naturligtvis betydande fördelar för kunden. Det första projektet inriktar sig på att stödja kundens val av miljövänliga alternativ, medan det andra möjliggör kostnadseffektiv projektering.

– Arbetet med TU-projekt börjar med att identifiera ett problem som vi vill lösa. Det som jag tycker är både utmanande och spännande är att vi sedan behöver definiera och analysera problemet och även hitta en väg till en lösning. Det är en kreativ och lärorik process som ger oss möjlighet att använda våra kompetenser och erfarenheter från olika projekt för att skapa användbara lösningar, säger Sebastian Ottenbreit, Redovisningskonstruktör på anläggning i Göteborg.

Ett TU-projekt brukar vanligtvis upptäckas i samband med vår projektering. Det kan vara en medarbetare som ser möjligheter till effektivisering av en arbetsuppgift, det kan också vara att regelverket är svårtolkat. Dessa frågor kan då tas upp för diskussion på ett forum där avdelningarnas representanter är samlade. Om det rör sig om ett ämne som inte har behandlats tidigare, planeras arbetet in, och när det är slutfört sprids den nyförvärvade kunskapen inom företaget genom en teknikkvart.

– Jag är mycket glad över den kontinuerliga teknikutveckling som alla medarbetare på ELU är med och bidrar med. Våra TU-projekt, stora som små, höjer vår kvalitet och effektivitet samtidigt som de banar väg för hållbara lösningar till våra kunder, säger Christoffer Svedholm, Teknikansvarig för ELU.

Har du frågor kring teknikutveckling på ELU?

Kontakta Christoffer Svedholm, teknikansvarig på ELU.

Kontakta oss