Hoppa till innehåll

Medvind hos ELU – Vindkraftsprojektering

I snart 10 år har ELU Konsult varit en pålitlig partner inom vindkraftsprojektering med erfarenhet av att skapa effektiva och hållbara vindkraftsfundament. Genom att kombinera teknisk expertis med innovativ automatisering har ELU tagit sig an utmanande projekt och skapat en stark närvaro inom vindkraftssektorn.

Alla projekt har sina utmaningar, och vindkraftsprojekt är inget undantag. ELUs roll innebär att redan i anbudsskedet involveras och ta fram detaljerade beräkningsrapporter och 2D-ritningar för projektet. Automatiseringen av projekteringen för vindkraftsfundament möjliggör en mer effektiv och parametriserad process, där både beräkningsmodell och redovisning optimeras för att snabbt generera preliminära resultat.

– Vindkraftsprojekt kräver snabba insatser och noggrannhet. Tack vare en djup förståelse för konstruktionen och en bred erfarenhet av liknande projekt kan vi lösa komplexa projekt tillsammans med entreprenörer och beställare. Den kunskapen förs sedan över till nya projekt, vilket bidrar till vår utveckling och förmåga att leverera hög kvalité och hållbara projekt för våra kunder, säger Rikard Winnersund, uppdragsledare på ELU Konsult.

Hållbara konstruktioner – grön energikälla och miljömedvetna materialval

Ur ett hållbarhetsperspektiv innebär vindkraft en grön energikälla, men det går också hand i hand med en initial så kallad ”koldioxidinvestering” under byggnationen. För ELU innebär det att minimera betong- och armeringsmängder, vilket inte bara minskar miljöpåverkan utan även uppmuntrar entreprenörer att göra miljömedvetna val av material.

Automatisering öppnar dörrar för framtida uppgraderingar, och en god dialog med entreprenörer och beställare är avgörande för att nå dit.

Rikard Winnersund, Vice avdelningschef Anläggning Malmö

Kvalitetssäkra och effektiviserar genom innovativa 3D-modellering

3D-modellering spelar en central roll i vindkraftsprojekten då de erbjuder en djupare överblick över konstruktionen. Även om de slutliga redovisningarna ofta görs i traditionella 2D-ritningar, hjälper 3D-modellering till att visualisera och optimera komplicerade detaljer. Det underlättar kommunikationen med entreprenörer och möjliggör för ett smidigare samarbete.

Erfarenhet inom vindkraftverksprojekt

ELU Konsult har framgångsrikt genomfört vindkraftsprojekt under åren med exempel som Rödene, Fryksdalshöjden, Knösta, Bäckhammar, Jenåsen och Tormoseröd. Dessa projekt innefattar projektering av olika typer av fundament till vindkraftverk, vilket i sin tur inkluderar bergförankrade- och gravitationsfundament samt i vissa fall även påbyggnader på berget.

– Målet framöver är att fortsätta optimera beräkningsmodellen och fördjupa samarbetet med entreprenörer för att minimera miljöpåverkan och skapa bättre slutresultat för våra kunder. Automatisering öppnar dörrar för framtida uppgraderingar, och en god dialog med entreprenörer och beställare är avgörande för att nå dit, säger Rikard Winnersund.

Vill du läsa mer om våra spännande projekt?

Spana in Hallsberg-Stenkumla, broar i söder – ett projekt som utförs helt utan traditionella ritningar!

Hallsberg-Stenkumla, broar i söder