Hoppa till innehåll

Hallsberg-Stenkumla, broar i söder: Konstruktion utan ritning

Under 2023 fick ELU i uppdrag att tillsammans med Entry AB genomföra projektet Hallsberg-Stenkumla, broar i söder. Projektet har pågått sedan våren 2023 och nu fortsätter arbetet med att konstruera de två större järnvägsbroarna i uppdraget – som tas fram helt utan ritningar.

Strax innan sommarsemestern genomfördes ett konstruktionsstartmöte för båda broarna i Godsstråket. I takt med att hösten närmade sig intensifierades också arbetet och detaljprojekteringen startade.

ELU har under förprojekteringen haft ett nära samarbete med kunden för att fortsätta arbetet med att optimera grundläggningsnivåer samt utformningen av brostöd och balkar. Projektets avgörande krav på gestaltning och estetik har lett till att ELU använt 3D-projektering och parametrisering av konstruktionsdelar. På så sätt har man kunnat noga utvärdera hur broarna påverkar den omgivande naturen, särskilt vid bron över Bladsjön, samt trafikanternas upplevelse vid passagen under bron på väg 50. På grund av att uppdraget görs utan ritningar kommer ELU att leverera modeller som används både för granskning av kontrollerande enheter samt produktion.

– Vi är väldigt stolta över att kunna säga att vi har både erfarenhet av och möjlighet att arbeta med komplexa projekt utan ritningar. Det gör att vi kan vara snabbfotade, och leverera både högkvalitativa och effektiva lösningar till kund, säger Rikard Winnersund, vice avdelningschef för ELU Anläggning i Malmö.

För att maximera spännkablarnas effektivitet under varierande lastförhållanden genomför ELU nu en noggrann analys av kabelföringen i broarna. Parallellt med detta arbetar ELU med att slutföra systemberäkningar och kontrollera de tillåtna rälsspänningarna. Den första leveransen av arbetshandlingar sker under senhösten.

– Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete och leverera effektiva lösningar som möter våra kunders behov. Tack vare samarbetet med Entry AB har vi haft möjlighet att inte bara utveckla modellerings- och beräkningsprocessen för dessa typer av konstruktioner, utan också optimera broarna med avseende på klimat och arbetsmiljö, säger Rikard Winnersund.

Vill du veta mer om projeket?

Läs om den första delen av projektet genom att klicka på knappen!

Hallsberg-Stankumla, broar i söder