Norrbotniabanan

ELUs Anläggningsavdelning i Stockholm har ett pågående uppdrag i Norrbotniabanan. Den 27 mil långa nya järnvägen mellan Umeå och Luleå kommer att göra det snabbare, säkrare och mer miljövänligt att resa och transportera gods.

På uppdrag av Trafikverket samarbetar ELU tillsammans med Tyréns med att projektera och upprätta förfrågningsunderlag och bygghandlingar för planerad ny järnvägssträckning på delsträckan Robersfors-Ytterbyn.

För den 20 km långa sträckan mellan Robertsfors och Ytterbyn ska förfrågningsunderlag och bygghandlingar upprättas för fyra utförandeentreprenader. Det innefattar detaljprojektering av järnvägsanläggning och väganläggning avseende mark samt ett 30-tal byggnadsverk. ELU ansvarar för utformning och detaljprojektering av de längsta och mest komplicerade broarna inom delsträckan. Bland annat ett flertal förspända betongbroar varav den längsta är ca 240 m.

På bilderna ser du en modell av bron över Hertsångerälven och området vid broläget idag. ELUs uppdrag påbörjades i mars 2022 och förväntas pågå till slutet av 2025.

Kontaktperson: Lars Bäck, uppdragsledare på Anläggning Stockholm.
lars.back@elu.se