Geoteknik + fältgeoteknik

Kvalificerad geoteknik gör det möjligt att ta fram lösningar för alla typer av markförhållanden. ELU har en särställning inom det här området.