Hoppa till innehåll

Lindholmsförbindelsen

Spårväg mellan Brunnsbo-Linné via Lindholmen ska försörja växande stadsdelar med ny kollektivtrafik och bättre knyta ihop Hisingen med fastlandet, och därmed skapa en effektiv förbindelse mellan Hisingen, Högsbo/Frölunda och centrala Göteborg.

Sträckan Lindholmen – Linnéplatsen är en del i kollektivtrafikobjektet Brunnsbo-Linné som avtalats mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och svenska staten inom Sverigeförhandlingen.​ Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen ska försörja växande stadsdelar med ny kollektivtrafik och bättre knyta ihop Hisingen med fastlandet. Lindholmsförbindelsen kommer att binda samman Linnéplatsen och Lindholmen, och därmed skapa en effektiv förbindelse mellan Hisingen, Högsbo/Frölunda och centrala Göteborg.

I förstudien utreddes två alternativ för bro över älven samt ett tunnelalternativ, vilket slutade med att man gick vidare med tunnelalternativet som utreds i dagsläget. Tre olika linjedragningar har undersökts i en genomförande studie där man gick vidare med den linjedragning som går genom Slottsberget och kommer ut under Lindholmsskolan. I de tidiga delarna av projektet har ELU gjort borrplaner för att kunna bestämma spårdragning, samt underlag till systemhandlingen för vald spårdragning.

Vad gör ELU i projektet:
– Järnvägsplan, inkl MKB för ny spårvägslinje​
– Systemhandling​
– Underlag till detaljplaner (Lindholmen och Stigberget)​
– Utredningar: sponter, sättning, stabilitet, grundläggning.

Fakta

Byggherre:
Göteborgs stad, Exploateringsförvaltningen
Arkitekt:
AFRY
Projekteringstid:
2022 - 2026
Konstruktör :
ELU Konsult AB