Hoppa till innehåll

Resecentrum Haga

Resecentrum Haga i Göteborg kommer att ansluta till underjordiska Station Haga tillhörande Västlänken. Resecentret inrymmer ytor för resenärservice i entréplan, rulltrappor och hissar ner till stationsnivån samt teknikutrymmen m.m. i källarplan. Byggnaden är totalt ca 700m2 fördelat på källare och entréplan.

Byggnaden karakteriseras av sin till stora delar helglasade fasad med utanpåliggande trälameller som är tänkta att få byggnaden att smälta in i det omgivande parklandskapet.

ELUs uppdrag omfattar framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandling till utförandeentreprenad för disciplinerna konstruktion och geoteknik.

Byggnaden grundläggs delvis ovanpå Station Hagas uppgång och delvis på betongpålar till berg. Källare och entrébjälklag utförs i platsgjuten betong. Stommen i entréplan utgörs huvudsakligen av stålpelare och stålbalkar som bär ett takbjälklag av KL-träplattor.

Bildkälla: Gottlieb Paludan Architects

Fakta

Byggherre:
Västfastigheter
Arkitekt:
ABAKO
Entreprenadform:
Utförandeentreprenad