Hoppa till innehåll

Resecentrum Korsvägen

Vid Göteborgs kollektivtrafik-knutpunkt Korsvägen ska Resecentrum Korsvägen uppföras. Byggnaden kommer utgöra entré till mittuppgången på Västlänkens Station Korsvägen och inrymma café, butik, vänthall m.m. Den totala byggnadsytan är ca 1100m2 fördelat på källare och entréplan.

Byggnaden ska ge uttryck av en lykta på platsen och utanför den glasade fasaden finns två skikt av upplysta perforerade metallraster med ett böljande vågmönster i underkant. Taket, som blir synligt från de omgivande högre byggnaderna, är beklätt med växtlighet.

Byggnaden är delvis grundlagd med dragförankrade stålrörspålar till berg och delvis direkt på Västlänkens underjordskonstruktion. Stommen består av platsgjuten betong, stålpelare samt stålbalkar som spänner upp till 15m. Takkonstruktionen utgörs av ett KL-träbjälklag.

ELUs uppdrag omfattar framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandling för konstruktion och geoteknik.

Bildkälla: ABAKO Arkitektkontor

Fakta

Byggherre:
Västfastigheter
Arkitekt:
ABAKO
Entreprenadform:
Utförandeentreprenad