Hallsberg-Stenkumla, broar i söder

I samarbete med Entry AB har ELU blivit tilldelat projektet Hallsberg- Stenkumla, broar i söder. Den aktuella entreprenaden ingår i projektet Hallsberg-Stenkumla som är den sista delsträckan som genomförs inom programmet Hallsberg-Degerön. Entreprenaden Broar i söder är den första entreprenaden som utförs och efterkommande entreprenader kommer att sammanlänka godsstråket genom Bergslagen.

ELUs uppdrag:
I ELUs uppdrag ingår att dimensionera över- och underbyggnad inkl. pålning samt att upprätta 3D-modeller som underlag för produktion och Trafikverkets granskning. Vi konstruerar broarna i uppdraget som består av två större järnvägsbroar för dubbelspårig järnvägstrafik (143 + 267 m). Under skede för framtagande av arbetshandlingar så tas inga ritningar fram utan det är modellen som är bygghandling. Projekteringen har startat i gång och ELU förväntas jobba med detta fram till sommaren 2024, sedan tillkommer arbete med att upprätta relationshandlingar som förvaltningsdata.

Broarna bedöms tas i allmän järnvägstrafik först kring 2030. Broarna kan dock komma att användas för masstransporter i efterkommande entreprenad. Produktion avseende broarna planeras komma i gång i början på nästa år.

Kontakt:
Rikard Winnersund, vice avdelningschef Anläggning Malmö
Rikard.winnersund@elu.se

Bild källa: Trafikverket