Bygg

ELUs byggavdelningar projekterar och konstruerar de flesta typer av byggnader. Tyngdpunkten ligger på kontor, bostäder samt offentliga och kommersiella lokaler. Uppdragen är ofta komplexa med en uttalad miljöprofil.