Bygguppdrag

Renovering av Rosenbad

Renovering av Rosenbad

Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara. Under 2000-talet har flera byggnader renoverats och som ett led i detta blev det 2019 dags att renovera kvarteret Rosenbad.

Läs mer
Skytteskolan

Skytteskolan

ELU har uppdraget som huvudkonstruktör för Skytteskolan – en av Göteborgs största nya grundskolor. Skolan är en F-9-skola och kommer att inrymma ca 860 elever, belägen strax intill knutpunkten Marklandsgatan.

Läs mer
Platinan

Platinan

Våren 2022 ska Platinan stå klart och är tänkt som en samlingsplats med 60.000 kvm hotell, kontor och eventytor. Den unika byggnaden kommer vara en del av stadens vision om den nya Älvstaden och ska ligga precis intill brofästet av den nya Hisingsbron.

Läs mer
Segerstedthuset

Segerstedthuset

Segerstedhuset byggdes för Uppsala universitet som en utökning av skolan. ELU har varit med genom alla skedena och projekteringen har utförts i 3D. Byggnaden är certifierad enligt miljöledningssystemet miljöbyggnad.

Läs mer