Hoppa till innehåll

KV Pelaren

Kv Pelaren har blivit ett nytt landmärke i den framväxande stadsdelen Söderstaden.

Nybyggnad av kontorshus på 31 000 m² BTA som färdigställdes 2018 som bland annat inhyser 3:s nya huvudkontor.

En teknisk utmaning var grundläggningen som sträcker sig ovanför Södra Länkens nedfart från Nynäsvägen.

Pelaren projekteras för att uppfylla kraven för miljöklassningssystemet BREEAM-SE, nivå Very Good.

ELUs uppdrag har varit konstruktions- och geoteknikprojektering, från systemhandlingsskede till färdiga relationshandlingar.

Foto: Strategisk Arkitektur

Fakta

Arkitekt:
Strategisk Arkitektur
Beställare:
Fabege, Zengun och Benders