Hoppa till innehåll

Haga Norra KV. 4&5

Projektet i Stockholm – Solna omfattar två kvarter med ca 440 bostäder, ca 850 m2 lokaler, ett kommersiellt garage om ca 14000 m2, samt ett brf. garage.

Kvarteren har projekterats i två olika delprojekt där det kommersiella garaget tillhörande Bilia har projekterats och byggts först, detta utfördes av Zengun. Ovanpå garaget har bostäder och lokaler med tillhörande gårdar samt en lokalgata i ett senare skede projekterats och byggts av NCC.

ELUs avdelningar Geo och Bygg har tagit fram handlingar i samtliga skeden, från programhandling till bygghandling. Detta har innefattat projektering av spont, pålning, grundläggning, stomme och stomkomplettering. ELU påbörjade projekteringen 2019 och har flera pågående projekt i stadsdelen.

Projektet är Svanenmärkt.

Bildkälla: Fabege

Fakta

Byggherre:
Fabege
Entreprenör:
NCC & Zengun
Arkitekt:
BAU
Projekteringstid:
2019 - Pågående