Hoppa till innehåll

Pyramiden 4

Lokalerna i Pyramiden 4 blev vis färdigställandet 2018 utsedda till Sveriges snyggaste kontor. Ekologisk hållbarhet var och är ledordet både i uppförandet och driften av byggnaden.

Kontorsbyggnaden som färdigställdes 2018 inrymmer 4400 SEB-medarbetare i tre sammanlänkade kontorsbyggnader.

Detta är ett av Sveriges största kontorsprojekt under överskådlig tid med en yta på totalt 97 000 m² BTA. Källarvåningens bottenplatta ligger ca två meter under grundvattenytan.

ELUs uppdrag har varit konstruktions- och geoteknikprojektering, från programskede till färdiga relationshandlingar. Projektet har projekterats enligt VDC med ICE som arbetsmetodik.

Fastigheten är miljöcertifierad enligt BREEAM-SE Excellent.

Bildkälla: Fabege

Fakta

Entreprenör:
Veidekke
Arkitekt:
Alessandro Ripellino Arkitekter och Krook & Tjäder
Beställare :
Fabege och Veidekke