Hoppa till innehåll

Solna United, KV Tygeln 2

I Arenastaden strax utanför Stockholm har en modern kontorsbyggnad, Solna United, uppförts med utgångspunkt i det personliga mötet. ELUs bygg- och geoteknikavdelningar står för konstruktion och grundläggningen.

Kv Tygeln 2 / Solna United är ett kontorshus i femton våningar och omfattar 55 100 m2 med kontor, café, restaurang, mötesvåning, affärs-lokaler och garage. På takterrassen finns pods, dvs små inglasade arbets- och mötesrum.

ELU har varit huvudkonstruktör med konstruktionsansvar för grundläggning och stomkomplettering samt samordning av prefabricerad stomme och fasader.

Utmaningar i konstruktionsarbetet har bland annat varit garagets vattentäthet, jordtryck och lyftkrafter på grund av att garagets lägsta nivå är 7,5 meter under grundvattennivån och ca 10 meter under marknivån.

Byggstart var 2016 och inflyttning skedde hösten 2019 till våren 2020.

Hela byggnaden stod klar 2020 och investeringskostnaden var 1,3 miljarder. Fastigheten är miljö- och energiklassad av oberoende tredje part Green Buildning med certifiering LEED Platina.

Bildkälla renderingar: Skanska

Fakta

Entreprenör:
Skanska
Arkitekt:
Tengbom
Beställare:
Skanska