Hoppa till innehåll

Norra Stavsudda

I Stockholms skärgård vid Norra Stavsudda har ELU projekterat en reparation av en trafikbrygga åt Norra Stavsudda Vägsamfällighet. Den nya trafikbryggan gjuts på en äldre uttjänt brygga.

ELU har åt Norra Stavsudda Vägsamfällighet projekterat en upprustning av en befintlig trafikbrygga. Bryggan har även tidigare byggts om men denna gång gjuts den nya bryggan på den gamla bestående av en stenkista med pågjuten betong.

Bryggan trafikeras av Waxholmsbolaget men anpassas även för helikopter. Detta innebär att placeringen av bryggans utrustning, exempelvis lampor och semafor, väljs för att skapa plats och att underlätta för landning.

Projektering och byggnationen skedde inom loppet av ett år och uppdraget blev det första att färdigställas från ELU Marin. För att möjliggöra för båttrafik även under byggnationen användes en temporär ponton.

Fakta

Entreprenör:
Sjöliv Marinentreprenader AB
Projekteringstid:
2020
Beställare:
Norra Stavsudda Vägsamfällighet