Hoppa till innehåll

Brohuset

Brohuset i Liljeholmskajen är ett bostadshus som färdigställdes 2018 med 162 lägenheter i 18 våningar.

Byggnaden ligger alldeles intill Årstabron med tågtrafik och Årstaviken med sjötrafik vilket skapat ovanliga lösningar avseende buller, vibrationer och risk för påsegling.

ELUs uppdrag har utgjorts av konstruktionsprojektering av byggnaden samt geoteknik- och anläggningsprojektering av kajen med påseglingsskydd, från programhandlingsskedet till färdiga relationshandlingar.

Brohuset nominerades till årets byggnad 2019.

Bild referens: JM

Fakta

Entreprenör:
JM
Arkitekt:
Wingårdhs
Beställare :
Stockholms Gatu- och fastighetskontor samt JM