“Det gäller det att anpassa sig till de verkliga förhållandena och hitta en fungerande lösning.”