“Det som lockade mig mest var att ELU är ett företag
som bryr sig om sina anställda och deras personliga
utveckling på en helt ny nivå än jag stött på tidigare.”