Veddestabron

Veddesta/Barkarby genomgår en transformation och på båda sidor om Veddestabron växer en helt ny stadsmiljö fram med tusentals nya bostäder, kontor, hotell, handel, service och lokaler för kultur, idrott, hälsa och sjukvård. Bron utgör en viktig pusselbit som innebär en klar förbättring i infrastrukturen.

Skriv ut