Lindholms-förbindelsen

Spårväg mellan Brunnsbo-Linné via Lindholmen ska försörja växande stadsdelar med ny kollektivtrafik och bättre knyta ihop Hisingen med fastlandet, och därmed skapa en effektiv förbindelse mellan Hisingen, Högsbo/Frölunda och centrala Göteborg.

Skriv ut