Järnvägsbro över Stäksundet

1878 byggdes järnvägsspåret mellan Kallhäll och Kungsängen nordväst om Stockholm. Sträckan är idag ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår varför det nu moderniseras och byggs ut, delvis i ny rakare sträckning. Det nya enkelspåret ingår i Mälarbanan mellan Stockholm och Västerås, och ska klara tunga godståg och snabbtåg med hastigheter på upp till 200 km/tim.

I moderniseringen ingår att den gamla öppningsbara bron över Stäksundet ersätts med en ny 300 meter lång bro med överliggande betongbåge och inhängd överbyggnad. ELU har konstruerat bron som med sitt utförande och sin imponerande storlek är en av Sveriges unika moderna järnvägsbroar. Redan under byggnadstiden har förbipasserande fascinerats av den storslagna ställningen

Skriv ut