Arpeggio, nya Hisingsbron

Göteborg växer, och ambitionerna för de kommande årens stadsutveckling är högt ställda. När den nya bron över Göta älv skulle tas fram var kriterierna genomförbarhet, utvecklingsbarhet, utformning och funktionalitet – att förena form och funktion i den bro som binder samman centrala Göteborg med Hisingen.

Ladda ner PDF Skriv ut