Agnesberg

ELU har tagit fram arbetshandlingar och provisorier för nya järnvägsbroar, bland annat över E45 vid Lärjeholm och över Lärjeån i samband med utbyggnad av dubbelspår intill tidigare enkelspår. Bron vid Lärjeholm är ca 170 m lång (spännvidd 50 m) och utgörs av två spännarmerade, kontinuerliga balkbroar i fyra fack med angränsande stödmurar. Bron vid Lärjeån består av 2 fritt upplagda, snedvinkliga, spännarmerade tråg med spännvidder på 30 meter.

Skriv ut