Bro över Gideälven

Botniabanan AB fick i uppdrag av staten att bygga Botniabanan – en järnväg som dras från Nyland, norr om Kramfors, via Örnsköldsvik till Umeå. Sträckan omfattar 19 mil ny järnväg med 140 broar och 2,5 mil tunnel. Ett av uppdragen omfattade bron över Gideälven.

Ladda ner PDF Skriv ut