Husbybron

Den gamla bron över Dalälven vid Husby kyrka uppfördes 1928 var ett unikt exempel på 1920-talets brobyggnadsteknik och den estetiska utformningen var tilltalande.

Bron hade dock dålig bärighet, allvarliga sättningsskador och inför projekteringen av en ny bro betonade Länsstyrelsen vikten av att den nya bron utformades som den gamla.

Ladda ner PDF Skriv ut