Järnvägsbro över Nyköpingsån

Den gamla järnvägsbron över Nyköpingsån togs i bruk 1910 och var utförd som en nitad fackverksbro i stål. När det 2008 var dags att byta ut den ville man inte förändra utseendet mer än nödvändigt.

Skriv ut