Hagastaden

Hagastaden utgör en viktig del i Stockholms visionsprogram. Bärande idéer till områdets utveckling är en innovativ och växande region som är och upplevelserik.

Skriv ut