Norra länken, NL51

Norra Länken-projektet i Stockholm förbinder tpl. Norrtull med Värtahamnen. Entreprenaden NL 51, som låg vid Storängsbotten, anslöt till bergtunneln under Lill-jansskogen och var en av de större entreprenaderna i Norra Länken-projektet sett till betong- och pålmängd.

Skriv ut