Södra Länken

Södra Länken utgörs av en trafikled i Stockholm som binder samman Essingeleden, Huddingevägen, Nynäs-vägen och Värmdöledenär. Den 6 km långa tunneln är Sveriges hittills längsta vägtunnel, med totalt 4,5 km trafikled som går i tunnel. I vägtrafiksystemet ingår även trafikplatser, både under och ovan jord. Trafikleden är ett komplett underjordiskt vägsystem med parallella, enkelriktade tunnlar (ingen mötande trafik).

Idag färdas ca 70 000 fordon varje dygn i tunnlarna och därmed skonas närmiljön i Årsta, Johanneshov och Hammarbyhöjden avsevärt. Södra Länken började byggas i september 1997 och öppnade för trafik söndagen den 24 oktober 2004.

Skriv ut