Ekshärad fackverksbro

Klarälvsdalens miljövärden är av riksintresse och området kring Ekshärads kyrka med anor från 1600-talet är extra känsligt. Väg 932 som passerar strax intill har byggts om och omfattar en ca 165 m lång broförbindelse över Klarälven bestående av en 145 m lång fackverksbro i två fack och en intilliggande plattrambro.

Ladda ner PDF Skriv ut