Kistagrenen KG40

Kistagrenen är en utbyggnad av tvärbanan i Stockholm. Det är en tvärförbindelse som ska ge kortare restider, binda ihop olika stadsdelar och knutpunkter, och ge förutsättningar för hållbar stadsutveckling längs sin sträckning.

Skriv ut