Filborna Vattentorn

För att säkra den framtida vattendistributionen i Nordvästra Skåne byggs ett nytt vattentorn med tillhörande lågreservoarer i Helsingborg. De nya reservoarsvolymerna placeras öster om Filbornavägens anslutning mot Österleden. Området kring reservoarerna kommer att iordningställas likt en park som en anslutning mot intilliggande rekreationsområde.

Skriv ut